Sveicinām Mikija skoliņā!
Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi
  • Sekojiet mums!
  • Facebook
  • Draugiem
  • Twitter

Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi

Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi

No 2013. gada 1.septembra par ikviena no pusotra līdz piecus gadus vecu bērna pieskatīšanu, kurš ir pieteikts pašvaldības bērnudārzā, bet kurš garās rindas vai citu iemeslu dēļ tajā netiek, ir pieejams valsts atbalsts, lai daļēji kompensētu vecāku izdevumus par privāto pirmsskolas iestāžu apmeklējumu. Par bērna pieskatīšanu valsts un pašvaldības kopējais atbalsts ir līdz 228 eiro mēnesī. Izmantojot šo iespēju, vecākiem būtiski samazinās maksa par PPII 'Mikija skoliņa' apmeklēšanu, bet bērniem ir pieejamas visas paredzētās pirmsskolas izglītības un papildus nodarbības dažādās studijās.

Lai izmantotu valsts atbalstu, vecākiem ir jābūt deklarētiem Rīgā vai pierīgas pašvaldībā, ir jābūt noslēgtam līgumam ar PPII 'Mikija skoliņa' par bērnu pieskatīšanu vai pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanu. Vecākiem obligāti ir jāiesniedz savā pašvaldībā iesniegums par PPII 'Mikija skoliņa' apmeklēšanu , jo šīs ziņas pašvaldība iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā, kura veic valsta atbalsta maksājumus pakalpojumu sniedzējam.

"Mikijas skoliņa" nodrošina ne tikai bērnu pieskatīšanu, bet arī sniedz saturīga laika pavadīšanas iespējas un mācības atbilstoši bērna vecumam. Mācību nodarbības notiek katru darba dienu. Pirmdienās notiek divas nodarbības: mākslas studija un sagatavošana skolai, otrdienās - mūzikas un deju studijas nodarbības, trešdienās - mūzikas studija un pasaku lasīšana, ceturtdienās bērni tiek sagatavoti skolai un piedalās deju nodarbībās, piektdienās laiks tiek piepildīts ar vispusīgi attīstošām mācībām, bet papildus tiek plānotas arī mūzikas vai mākslas nodarbības.

Atgriezties