Sveicinām Mikija skoliņā!
Sagatavošanās skolai
  • Sekojiet mums!
  • Facebook
  • Draugiem
  • Twitter

Sagatavošanās skolai

Sagatavošanās skolai

Lai, uzsākot skolas gaitas, bērniņam nebūtu grūtības mācībās, piemēram, neklibotu lasītprasme vai telpiskā uztvere, svarīgi ir pirmsskolas vecumā pietiekoši iepazīt apkārtējo pasauli ar rociņu palīdzību, attīstīt pirkstu veiklību. Bērna valoda atrodas pirkstu galiņos. Tieši tādēļ pirmsskolas vecumā, kad bērns attīstās visstraujāk, jāpievērš īpaša uzmanība roku attīstībai. Viss, ko bērns dara ar saviem pirkstiņiem, ietekmē smadzeņu darbību un attīsta maņas, jo runas centri atrodas smadzenēs! Ja pirmsskolas vecumā bērns būs iemācījies valdīt pār savām rociņām, droši darboties ar tām, tad varēs uzskatīt, ka tā viņam ir lieliska "ceļamaize" skolai.

Marija Montessori uzskatīja, ka bērnam jau no dzimšanas piemīt matemātiska domāšana, kas vēlāk mudina bērnu pētīt lietas, un viņam piemīt spēja pētīt apkārtni, abstrahēt, spēja analizēt situācijas, lietu kopsakarības, spēja iztēloties, spēja novērtēt, salīdzināt, spēja spriest un argumentēt.

Roku attīstība ir tieši saistīta ar valodas attīstību. Nodarbinot bērna pirkstiņus, tiek stimulēti runas centri viņa smadzenēs, veicinot bērna runas attīstību.

Jau šajā agrajā vecumā mazajam var mācīt dažus burtus, ciparus, krāsas un formas. Nedomājiet, ka tas ir par agru! Pat, ja pilnīga izpratne par šīm lietām būs nedaudz vēlāk, šī informācija tik un tā saglabāsies bērna smadzenēs. Protams, mācībām jābūt neuzspiestām, tām jānotiek spēles formā: ar bildīšu, dzejoļu vai rotaļlietu palīdzību. Patiesībā lasīšanas sākums tas ir sākums tam, kad bērniņš sāk uztvert skaņas. To var uztvert par pašu, pašu lasīšanas sākumu.

Pirmsskolas vecuma mācību uzdevumi tieši veltīti sagatavošanai skolas gaitām. Turpinām attīstīt spējas koncentrēties, uzlabojam dzirdes un redzes atmiņu ar speciālu vingrinājumu un uzdevumu palīdzību. Mācām ieklausīties dzejā, prozā un atbildēt uz jautājumiem par saklausīto. Strādājam veidošanas, zīmēšanas un aplicēšanas tehnikās. Padziļināti darbojamies, lai sagatavotu bērnus rakstīšanai. Mācāmies ne tikai skaitļus, skaitīt dažādus priekšmetus, bet arī burtus. Mācāmies lasīt pirmās zilbes, pirmos vārdus. Zīmējam fantāzijas darbus, kā arī laiku veltam dabas objektu pētniecībai un attēlošanai. Darinām aplikācijas un kolāžas darbus. Lielu daļu laika veltām dažādiem veidošanas darbiem. Strādājam ar veidošanas masām, izmantojam plastiku, plastilīnu, arī mālus. Nodarbībās izmantojam arī speciāli atlasītus, kopētus materiālus.

Atgriezties