Sveicinām Mikija skoliņā!
Deju studija
  • Sekojiet mums!
  • Facebook
  • Draugiem
  • Twitter

Deju studija

Deju studija

Deju nodarbības bērniem notiek no 2 gadu vecuma. Tās palīdzēs Jūsu mazulim iemācīties pirmos deju soļus, just savu ķermeni, stiprināt visas muskuļu grupas, attīstīt pareizu stāju, ķermeņa elastību, ritma izjūtu un koordināciju. Nodarbības sekmēs saskarsmi ar citiem bērniem, pašdisciplīnu, kas savukārt uzlabos bērna fizisko un intelektuālo attīstību. Nodarbības notiek latviešu un krievu valodā. Katras nodarbības ilgums ir 40 minūtes.


Bērniem, kuri ir dejojuši, ir laba kustību koordinācija, laba telpas, ritma izjūta un spēja komunicēt ar citiem bērniem, tāpēc viņiem vēlāk, uzsākot skolas gaitas, ir viegli iesaistīties skolas vidē un dažādos pulciņos.

Deju nodarbības palīdz bērniem ne tikai apgūt dejas pamatus, bet arī vispusīgi attīstīties kā personībām. Bērni apgūst pareizu stāju, ritma izjūtu, uzlabo fizisko sagatavotību, iepazīstas ar deju soļu pamatiem, attīsta ķermeņa elastību, muzikalitāti.

Nodarbības ieaudzina bērnos atbildības sajūtu. Bērns uzlabo savu fizisko un intelektuālo attīstību. Pateicoties dejošanas nodarbībām, mazais dejotājs mācās būt patstāvīgs, un viņam veidojas prasme koncentrēt uzmanību un būt disciplinētam.

Bērni sākumā iemācās soļošanas, skrējiena tipa (teciņus) solīšus, mācās iepazīt vienkāršākās ģeometriskās figūras – apli, līniju, trīsstūri, diagonāli - apgūst iemaņas kustēties telpā, kas sekmē viņu koordināciju. Bērni iemācās savstarpējās saskarsmes un partnerattiecību iemaņas un kustību izjūtu. Dejošanas nodarbībās bērni mācīsies tautas deju un mūsdienu deju soļus.

Atgriezties